ข้อกำหนดและการตรวจประเมินติดตามภายในตามมาตรฐานแรงงานไทยความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงานของธุรกิจ (มรท. 8001 : 2563)