พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

: การเตรียมการสำหรับ Change Agent ในองค์กร

สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย

2/6,2/7 ซอยลาดพร้าว 113 (ชื่นสุข) ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 

โทรศัพท์: 0-61821-4441 หรือ 0-2374-0855 ต่อ 12 โทรสาร: 0-2374-0855 ต่อ 8 www.pmat.or.th 

อีเมล info@pmat.or.th

  • Facebook
  • line
  • Twitter Social Icon
  • YouTube